Bli med på (karan)trening!

Bli med på (karan)trening!

Arrangør: Norges Handikapforbund Oslo

Bildet kan inneholde: 9 personer, folk som sitter og tekst

Facebook Arrangement: https://www.facebook.com/events/230528761425709/

Bli med på (karan)trening!
Mange sitter litt låst innendørs om dagen, enten fordi de er i karantene, eller fordi de velger selvisolasjon av hensyn til egen helse. Da er det ekstra viktig å ta vare på egen kropp og helse. NHF Oslo vil gjerne gjøre dørstokkmila (for den kan finnes innendørs også) litt kortere, og derfor byr vi på felles treningstime med personlig trener Lotte Stang Aunet.

Noen kjenner henne kanskje fra Aker treningsarena, eller Landsforeningen for Ryggmargsskaddes treningsvideo. ‪Torsdag 2. April‬ klokken 17.00 kan du logge deg inn her: https://pexip.me/meet/83036055 og bli med på en treningsøkt i ditt eget hjem! Om du er rullende eller gående har ingenting å si! Velkommen! (Endelig en god unnskyldning for å trekke i joggebuksa hjemme, si!)

Vårt virtuell møterom er tilgjengelig for deg på alle platformer: Mobil, PC og MAC. Vi anbefaler at du bruker Chrome eller Safari for den beste oppkoblingen. Når du trykker på vedlagt link https://pexip.me/meet/83036055 Her får du flere valg om hvordan du kan koble deg til vårt møterom. Det letteste er å velge «Join through browser» dette vil dette åpne et program i din nettleser som kobler deg opp til vår virtuelle møterom. Her kan du velge mellom om du ønsker å bruke kamra eller bare lyd. Ønsker du å delta men får problemer med å koble deg opp kan du ta kontakt på olaharald@nhf.no eller 94827874.

Norges Handikapforbund Oslo mottar tilskudd fra Oslo Kommune og Helse Sør-Øst.

Webinar: Mino-nettmøte med Handikapforbundet

Webinar: Mino-nettmøte med Handikapforbundet

Bildet kan inneholde: 1 person, briller og tekst

Facebook arrangementet:

https://www.facebook.com/events/2666673816792567/

Arrangør: Norges Handikapforbund Oslo og Norges Handikapforbund

Coronaen gjør mange redde, og mange synes informasjonen fra myndighetene er vanskelig å forstå. Sadia Jabeen Iqbal, er prosjektleder for inkludering i Norges Handikapforbund.

Onsdag 1. april holder hun et nettmøte der hun forteller hva informasjonen betyr. Hun svarer på spørsmålene hun har fått oftest om corona. Du kan også sende henne spørsmål. Send her, eller på epost til Sadia.Iqbal@nhf.no

Møtet passer for alle, men særlig for de som har en funksjonsnedsettelse, eller som har noen med funksjonsnedsettelse i familien.

Vi møtes her: https://pexip.me/meet/83036055
Onsdag 1. april 14-15

Vårt møterom på internett er tilgjengelig for deg på alle platformer: Mobil, PC og MAC. Vi anbefaler at du bruker Chrome eller Safari for den beste oppkoblingen. Når du trykker på vedlagt link: https://pexip.me/meet/83036055 får du flere valg om hvordan du kan koble deg til vårt møterom.

Det letteste er å velge «Join through browser» dette vil dette åpne et program i din nettleser som kobler deg opp til vår virtuelle møterom. Her kan du velge mellom om du ønsker å bruke kamra eller bare lyd. Ønsker du å delta men får problemer med å koble deg opp kan du ta kontakt på olaharald@nhf.no eller 94827874.

Norges Handikapforbund Oslo mottar tilskudd fra Oslo Kommune og Helse Sør-Øst.

Vi i østfold har deltatt digitalt på Politisk Påvirkning Tips og Triks

Arrangert av: Norges Handikapforbund Oslo

Velkommen til Webinar med varaordfører i Oslo Kommune Kamzy Gunaratnam.

Hvordan drive politisk påvirkning og få gjennomslag for det man jobber for? Hun kommer med sine tips og triks! Dette må du få med deg!

Vi møtes her: https://pexip.me/meet/83036055
Tirsdag 31.03 kl 13-14

Kamzy har vært varaordfører i hovedstaden siden 21. oktober 2015. Hun ble født i 1988 i Sri Lanka. Da hun var tre år gammel flyktet hun med familien fra det da krigsherjede landet til Hammerfest. To år senere flyttet hun til Oslo hvor hun er oppvokst.
Hennes politiske karriere startet i 2007, da hun ble valgt inn i AUF i Oslos styre. Siden har hun hatt en rekke politiske verv. Gunaratnam har vært sentralstyremedlem i AUF og leder av AUF i Oslo. I perioden 2012-2013 var hun spaltist for Dagbladet og Dagsavisen.
I 2011 overlevde Kamzy Gunaratnam terrorangrepet på Utøya. Dette har i senere tid gjort at hun i stor grad engasjerer seg i politiske spørsmål som bidrar til mer demokrati, samfunnsdeltagelse og åpenhet. Hun forvalter dette med et sterkt engasjement for ungdommen i Oslo og viktige verdispørsmål som likestilling, inkludering og ytringsfrihet.
Varaordføreren har vært valgt til Oslo bystyre siden 2007. Hun har i tidligere bystyreperioder sittet i kultur- og utdanningsutvalget og helse- og sosialutvalget og sitter nå i kultur- og utdanningsutvalget.

Vårt virtuell møterom er tilgjengelig for deg på alle platformer: Mobil, PC og MAC. Vi anbefaler at du bruker Chrome eller Safari for den beste oppkoblingen. Når du trykker på vedlagt link: https://pexip.me/meet/83036055 Her får du flere valg om hvordan du kan koble deg til vårt møterom. Det letteste er å velge «Join through browser» dette vil dette åpne et program i din nettleser som kobler deg opp til vår virtuelle møterom. Her kan du velge mellom om du ønsker å bruke kamra eller bare lyd. Ønsker du å delta men får problemer med å koble deg opp kan du ta kontakt på olaharald@nhf.no eller 94827874.

Bildet kan inneholde: 1 person, tekst

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Norges Handikapforbund Oslo mottar tilskudd fra Oslo Kommune og Helse Sør-Øst.

 

 

https://www.facebook.com/events/1110299002653050/

Nevromuskulære sykdommer og koronavirus

Det er mange med nevromuskulære sykdommer og pårørende som kontakter enhetene i NMK-samarbeidet, Muskelklinikken ved Haukeland sykehus og Foreningen for Muskelsyke med spørsmål om hvordan de skal forholde seg til det nye koronaviruset. Her forsøker vi å gi noen generelle råd.

Det er dessverre vanskelig å komme med konkrete anbefalinger, da nevromuskulære sykdommer innebefatter mange forskjellige diagnoser, samt at funksjonen hos personer med samme diagnose også varierer mye. Likevel anser vi i denne sammenhengen at noen personer med nevromuskulær sykdom, særlig de med nedsatt pusteevne, er en sårbar gruppe, og at de bør forholde seg til Folkehelseinstituttets råd til personer i risikogrupper:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet

I tillegg oppfordres du til å følge Folkehelseinstituttets generelle råd for å redusere smitte:

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 • Pass på at de du bor sammen med vasker hender ofte. Dette gjelder også eventuelt besøkende
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Så langt det lar seg gjøre, hold hjemmet rent spesielt overflater som ofte berøres
 • Unngå samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
 • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider/eller helsenorge.no. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Det finnes dessverre ikke vaksine mot koronavirus ennå. Vi oppfordrer derfor personer med nevromuskulære sykdommer og respirasjonsproblemer eller hjerteaffeksjon å be sin fastlege vurdere behovet for pneumokokkvaksine. Denne beskytter altså kun mot pneumokokklungebetennelse og har ingen beskyttelse mot koronaviruset. Vi anbefaler også alle å ta vanlig influensavaksine. Fastlegen kan også vurdere om du som en del av en risikogruppe bør testes for om du er smittet av koronaviruset hvis du får symptomer

Vi er blitt gjort oppmerksomme på at noen personer med alvorlig nevromuskulære sykdommer ikke har fått pneumokokkvaksine (Pneumovax) på apotek fordi det er mangel på vaksinen og at andre pasientgrupper skal prioriteres. Så langt mener vi at pasienter med nevromuskulær sykdom og hjerte eller pusteproblemer bør anses som en risikogruppe og derfor prioriteres. På den annen side er det myndighetene som har den overordnede oversikten og ansvaret for disse prioriteringene og vi vil gjøre det beste for å påvirke slik at våre pasientgruppers behov også blir hørt.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om pneumokokkvaksine:
https://www.fhi.no/nyheter/2020/vaksine-mot-lungebetennelse-forbeholdt-personer-i-spesielle-risikogrupper/

Informasjon fra Oslo Universitetssykehus til barn og unbe med kroniske lungesykdommer og pusteproblemer:
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-allergi-og-lungesykdommer/informasjon-og-rad-til-familier-med-barn-med-kronisk-lungesykdom

 

Kopiert fra: 

Nevromuskulære sykdommer og koronavirus

Endring årsmøte pga Corona virus

Endring årsmøte pga Corona virus

FFMØ Avlyser årsmøte arrangementet på Quality hotell.

Vi håper å kunne arrangere kurser på et senere tidspunkt.Har forståelse om ikke alle kan møte.

FFMØ forsøker å gjennomføre bare årsmøtet på samme dato som tidligere lørdag den 21.mars kl.13.00 (Nytt tidspunkt)
Vi har flyttet årsmøte til
Elisabeth Johannessen
Agatveien 42, 1639 Gamle Fredrikstad.
Tlf 41670016

Vi ønsker tilbakemelding om hvem som kommer grunnet bevertning innen 13.mars.

Hvorfor vi avlyser årsmøte arrangementet: Det blir endringer i årsmøte vårt grunnet oppfordring fra Sentralt angående Corona Smitte. Sentralt sin oppfordring er som følgende: Våre medlemmer er i risikogruppen og det må vi ta hensyn til. Coronaviruset gir luftveisplager og kan føre til lungebetennelse og pustebesvær. Svært mange av våre medlemmer har betydelig redusert lungekapasitet fra før, eller sliter med redusert immunforsvar. FFM anmoder fylkeslagene og medlemmene generelt om å utvise forsiktighet i dagene og ukene som kommer. Fylkeslag bør vurdere å avlyse alle arrangement som ikke er helt nødvendige, og mener dere at et møte er nødvendig, så hold antall mennesker som eventuelt samles til et minimum. Sosiale sammenkomster som kan unngås, bør unngås.

Vi forsøker å forhindre smitte så det å delta på våre arrangementer er på egen risiko.

Mvh

Styret i FFM – Østfold

Funksjonshemmede blir utsatt for overgrep og vold dobbelt så ofte som andre.

Funksjonshemmede blir utsatt for overgrep og vold dobbelt så ofte som andre. Det snakkes ikke mye om, det forskes ikke mye på og det gjøres ikke nok for å stoppe det. Funksjonshemmede kvinner er ekstra utsatt. Overgrep og vold mot funksjonshemmede er et vanskelig og sårt tema. Kunnskapsnivået er lavt og risikoen for å tråkke feil er stor. Når vi likevel tar sjansen på å snakke høyt om det, er det fordi det skjer. Vi kan ikke velge å se bort og tie. I anledning kvinnedagen 8. mars vil Unge funksjonshemmede og FFO snakke høyt om dette. Det håper vi flere blir med på! Del gjerne postene våre og hjelp oss å spre kampanjebudskapet! Sjekk også kampanjens nettsider: https://ffo.no/Tema/i-det-skjulte/

Personene i filmen og i kampanjematerialet er skuespillere, men historiene er basert på sanne historier. Skuespillerne spiller ikke personer med funksjonshemminger, men gjenforteller historiene deres.

#idetskjulte

Kopiert fra: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

FFMØ -Likepersonskurs 27 og 28 September

 

 

Vi i FFM – Østfold inviterer til

Likepersonskurs på Quality Hotell,Sarpsborg

Fredag,27.og Lørdag,28.september m/ overnatting

Vi har kurs for de som er likepersoner og de som ønsker å bli det.

Kurset starter kl.17 fredag og vi avslutter med lunsj kl.13 lørdag.

 

Fredag

Kl 17 Hva er en likeperson og hvordan bli det ?

Vi fortsetter til kl,20 med innlagte pauser underveis.

Kl.20 Middag (kveldsbuffet)

 

Lørdag

Frokost

Kl.9.00 Kurs start

Vi holder på til kl.13 med innlagte pauser

Kl.13 Lunsj

 

Påmelding må vi ha snarest,senest torsdag,12.september grunnet bookingen.

 

Ada Karete Hansen TLF: 932 73 007 email: ada.k.hansen@ffm.no 

Elisabeth Johannessen ,TLF:416 70 016 email: elisabeth.johannessen@ffm.no 

Kontakt oss om du lurer på noe.

 

Mvh

For styret

Elisabeth Johannessen

Sekretær FFM – Østfold

 

Julebord med Show 16 November

Velkommen til Julebord m/show

Lørdag,16.november Kl.17.30

 

Vi møtes på Restaurant Slippen til middag m/dessert.

Maten serveres kl.18

De har 2 valg og vi må ha navn på hvem som skal ha hva.

Menyen legger vi ved.

 

Showet “My Motown Revisited” med Odd Rene Andersen starter kl.21

Aldersgrense på showet er 20 år

 

Vi må ha påmelding og innbetaling  senest 10..oktober og påmeldingen er bindende.

Egenandel er kr.350 pr.person

Innbetales til kontnr:1000.12.40604

eller

Vipps 95228

 

Påmelding til  e-post:elisabeth.johannessen@ffm.no eller tlf: 41670016

 

For styret i FFM -Ø

Elisabeth Johannessen (sekretær)

Invitasjon til sommerfest med grilling 10 August.

Foreningen for muskelsyke Østfold har den gleden av å invitere til sommerfest igjen i år: 

Lørdag den 10. august kl 14.00 

Det blir grilling med god mat og drikke i hyggelige omgivelser hos Hilde, Eva og Einar sitt sommersted på Liholt utenfor Halden. 

Styret sørger for mat og drikke og så regner vi med at dere sørger for sol og godt humør. Det er også en liten strand der, så har du lyst er det bare å ta med badetøyet. 

For at vi skal vite hvor mye vi skal kjøpe inn av mat og drikke, ber vi om påmelding innen den 7. august til Herman Holthe: hermanholthe@gmail.com eller send en sms til 45769936 

Veibeskrivelse: Liholtbanen 19,1765 Halden 

Vel møtt! Hilsen styret