Velkommen til FFM Østfold   Click to listen highlighted text! Velkommen til FFM Østfold

INVITASJON TIL BOWLING

INVITASJON TIL
Sarpsborg Bowlingsenter AS
Torsbekkveien 24,1723 Sarpsborg

Foreningen For Muskelsyke Østfold inviterer til bowling og pizza for
barn/voksne muskelsyke med foreldre og søsken
lørdag den 6.april kl. 14.00.
Etter at bowlingen er ferdigspilt, koser vi oss med pizza og en valgfri
drikke.
Påmelding innen den 1.April, da bowlingen vil vite hvor mange baner vi
trenger.
Vi trenger navn på alle deltagere og må ha alder på barna.
Egenandel for Hovedmedlemmer/Hustandsmedlem
Voksne kr.100
Barn til medlemmer (under 12 år) kr.50
Ikke medlem kr.258 pr.person
Innbetaling må skje innen 1.April
Kontonr: 1000.12.40604 eller Vipps 95228
Påmelding med antall barn og voksne sendes på epost eller sms til
Elisabeth Johannessen
epost: elisabeth.johannessen@ffm.no
sms/telefon: 41670016
Velkommen!

Likepersonskurs , Helsehuset Sarpsborg , Funkis

Vil du bli Likeperson ?

Vi i FFM – Østfold ønsker å tilby likepersonskurs til dere som kunne tenke dere å bli det.
Vi håper å få med 5 personer.

Du vil få dekket avgiften på kr.300 av foreningen.

Mvh
Styret i FFM – Ø
Elisabeth Johannessen
Sekretær

Bindende påmeldingsfrist er 21. mars til Funkis Østfold, fsostfol@online.no eller post@funkisostfold.no

Kurs i likepersonarbeid avholdes over 9 timer

1. og 2. April 2019, begge dager fra 17.30 til 22.00 på Helsehuset i Sarpsborg. Lærer er Svein C. Gurvin.

Frammøte kl 17.00 for noe å bite i.

Programmet:

Program «Likepersonsarbeid 2019»
Ta tidspunktene som veiledende: det kan bli endringer underveis!

  1. april

17.30
Velkommen
Presentasjon
Målsetninger

18.00
Del 1: Likeperson

Definisjoner
Refleksjonsoppgave
Krav til likepersoner

Pause

19:15
Del 2: Likepersonsarbeid

Definisjoner
Refleksjonsoppgave
Betydningen av likepersonsarbeid
Likepersonsaktiviteter
Pause

20.30
Del 2: likepersonsarbeid fortsettelse

Refleksjonsoppgave
Magi i likepersonsarbeidet
Refleksjonsoppgave
Den gode samtalen
Den vanskelige samtalen
Taushetsplikt
Pause

21.45
Oppsummering

22.00
Slutt for kvelden

2.april  

17:30
Velkommen
Dagen i dag
Tilbakeblikk på gårsdagen

17:45
Del 3: Øvelser

  1. Øvelse: Ung Kreft-video 2
  2. .Øvelse: Lytt og gjenfortell Pause
  3. Øvelse Kommunikasjon og observasjon Oppsummering

19:30
Dag 4: Gruppeaktiviteter

Inkluderende møteleder
Samtaletemaer
Refleksjonsoppgave
Pause

20.30
Del 5: Organisering av likepersonsarbeidet

3 faser
Regelverk og rapportering
Hva passer min organisasjon?
Pause

21:30
Oppsummering
Evaluering

22:00 Slutt og vel hjem

 

Innkalling til Årsmøte FFM-Østfold

Innkalling til Årsmøte FFM-Østfold

Foreningen for muskelsyke,Østfold ønsker velkommen til årsmøte.

Lørdag.2.mars 2019 kl.14
Sted Breimyra 1,1739 Borgenhaugen FFO Østfolds lokaler.

Saker til årsmøte må sendes styret senest 2 uker før årsmøte.
Sakspapirer blir utlevert på årsmøte.

Det vil bli servering.

Påmelding må vi ha innen 20.februar (dette pga serveringen)
For styret
Elisabeth Johannessen
Sekretær

 

Kjenn dine rettigheter , få mer punch!

Gratis Arrangement fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)  


Invitasjon : Kjenn dine rettigheter, få mer punch! 

Skolens formålsparagraf slår fast at «opplæringen skal åpne dører mot verden og fremtiden». For funksjonshemmede ville det være en fin start om de klarte å åpne dørene inn til skolen. Tunge dører som er vanskelige å bruke, trapper uten ramper, mangel på heiser, utilgjengelige toaletter, manglende teleslyngeanlegg og ledelinjer gjør at mange funksjonshemmede er utestengt fra sin nærskole.

Mandag 03. desember inviterer FFO til lansering av heftet «Skolestart», som FFO har utarbeidet med tilskudd fra Extrastiftelsen. Heftet er rettet til foreldre med barn med funksjonsnedsettelser, og omhandler rettigheter for eleven ved skolestart og gjennom skolegangen.

Arrangementet er FFOs markering av FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Arrangementet er gratis, og tilgjengelig for rullestolbrukere og hørselshemmede. Ingen påmelding er nødvendig.

Invitasjon til helgetur,Gurvika

Invitasjon til helgetur

Gurvika,Nevlunghavn i Vestfold fredag.14.september til søndag.16.september

Dette er et fint sted som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Der har vi booket hytter som rommer flere personer,så vi må regne med å dele hytter.
Vi ønsker å ha felles middag fredag kveld. Felles lunsj og middag lørdag. Likepersonskurs Frokost tar vi i hyttene. Egenandel voksen 350 kr,barn 200 kr

Bindende påmelding senest​ onsdag,1.august til Elisabeth Johannessen,tlf 41670016 e-post :​elisabeth.johannessen@ffm.no
Her kan dere gå inn å lese om stedet ​http://gurvika.no/

Med hilsen styret.

Invitasjon til sommerfest med grilling

Invitasjon til sommerfest med grilling

Foreningen for muskelsyke Østfold har den gleden av å invitere til sommerfest igjen i år:

Lørdag den 18. august kl 13.00

Det blir grilling med god mat og drikke i hyggelige omgivelser hos Hilde, Eva og Einar sitt sommersted på Liholt utenfor Halden.

Styret sørger for mat og drikke og så regner vi med at dere sørger for sol og godt humør. Det er også en liten strand der, så har du lyst er det bare å ta med badetøyet.

For at vi skal vite hvor mye vi skal kjøpe inn av mat og drikke, ber vi om påmelding innen den 13. august til Herman Holthe: hermanholthe@gmail.com eller send en sms til 45769936​ 

Veibeskrivelse: Liholtbanen 19,1765 Halden

Vel møtt!

Hilsen styret

 

 

 

Dialogkonferanse 13 Juni !

Vi i foreningen for muskelsyke Østfoldfylkeslag ønsker å invitere deg/dere til dialogkonferanse

Her skal vi ta opp temaer vi mener berører et verdig liv , tilpasning av hverdagen og energiøkonomisering.

Dette foregår onsdag 13 juni på FFO sine lokaler. Adressen er: Bredmyra 1, 1739 Borgenhaugen Sarpsborg

Arrangementet varer fra klokken 18-21.

Det blir enkel bevertning og lagt inn pause.

Høres dette spennende ut ? Meld dere på til Elisabeth Johannesen

E-post: elisabeth.johannessen@ffm.no

Eller

Telefon: 416 70 016  

 

Påmeldingsfrist: 11 juni

.

Referat styremøte 12 mars 2018

Styremøte i FFM-Østfold kl. 1900 –  12. mars 2018 hos Elisabeth Johannessen

Sak 8/18 Innkommen post

Skattefradrag for innkomne gaver

Årsmøte FFO,25.april Herman og Elisabeth deltar.

  • Maria og Eva Liz representerer FFM overfor Fredrikstad kommune i den pågående saken om BPA.
  • 2 likepersonskurs i 2017 ble ikke godkjent da de gikk på organisasjonsarbeidet.

Sak 9/18  Økonomi

Beholdning på konto: 167.811,79

En utestående faktura: 299,-

Sak 10/18 Oppdatering av hjemmesiden/bilder

Vi må følge opp å få ut på hjemmesiden viktige saker og aktiviteter,ang bilder så vi må tenke på at folk må spørres om de godkjenner det.

Sak 11/18 – Tid for bowling
lørdag 28. april
Bowling koster foreningen 295 per person.

Egenandel
Voksne: 100,-
Barn (under 12): 50,-

Ikke-medlemmer: 295,-
Egenandel betales i forkant ved påmelding

 

Sak 12/18 – Stoltrim

Mandag 9.april

Mandag 23.april

Onsdag 9. mai

Onsdag 23. mai

Onsdag 6. juni

Onsdag 20. Juni

 

Sak 13/18 – Temakveld/psykisk helse

Forslag om å hente inn en ekstern foredragsholder.

Forslag om å invitere andre foreninger mot en liten egenandel.

Elisabeth henter inn noen navn på eventuell foredragsholder.

Målsetning om å avholde den ene temakvelden innen sommerferien – den andre i løpet av høsten.

 

Sak 14/18 – Familiearrangement

Målsetning om å avholde familiearrangement i løpet av juni.

Inspiria? Badeland?

Formiddag på Inspiria og deretter Badeland?

Inspiria 125,-
Badeland 155,-

 

Sak 16/18 – Opprette FFM-Ø postadresse

Ønsket om å opprette egen ffmo – mailadresse til medlemmer i styret kommer som et resultat av strengere krav til personvern for medlemmene.

Det blir ikke lenger lov å sende medlemslister til private e-poster.Det blir også innskjerpede regler med tanke på å lagre medlemsslister.

Det vil bli informasjon om den nye personvernloven på Landsmøte.

 

Sak 17/18 – Eventuelt

Hvordan nå alle med ulike aktiviteter?
Mål om å unngå for store kostnader med porto.

Vedtak:
lage en aktivitetskalender med arrangementer
Opplyse om mulige endringer.
Anmodning om å ta kontakt ved spørsmål.

Bingoandeler,vi må skrive et brev til de som har bingovirksomhet i Østfold og håpe at vi kan                  komme med for å få tildelt midler.

Folk i Sarp.Kan vi klare å stille opp der,selge noe og få markert oss litt.

Årsmøte protokoll

Årsmøte_referat_FFMØ_2018

Årsmøte 3. mars 2018

Her er bilde av det nye styre i FFMØ.

Foran fra venstre nestleder Ada Karete Hansen, kasserer Aud Olga Berg, sekretær Elisabeth Jensen, bak fra venstre, styremedlem Tina Buckholm, styremedlem Inger Lise Ringstad, og leder Herman Holthe.

Sak 01/17 Godkjenning av innkallelse og saksliste
Godkjent

Sak 02/17 Valg av møteleder og referent
Møteleder: Herman
Referent: Tina

Sak 03/17 Valg av 2 til å underskrive årsmøteprotokollen
Inger Lise og Inger Lise

Sak 04/17 Årsberetning 2017
Ingen innsigelser til årsberetningen.
Kommentar: når det gjelder arrangementene vi holder går alt med underskudd bortsett fra stoltrimmen som gir penger til lokallagskassa.

Sak 05/17 Regnskapet for 2017
Først i mars hadde styret oversikt over kontoen til foreningen.
Utfordringen oppstod pga. at det måtte opprettes en ny konto som ikke var knyttet til en privatperson. Dette har det blitt ryddet opp i.

Regnskapet er gjennomgått og godkjent.

Sak 06/17 Budsjett 2018
Det er første året det blir satt opp et budsjett for FFMØ. Tidligere år har det ikke blitt gjort.

Budsjettet er gjennomgått og godkjent.

Sak 07/17 Innkomne forslag:
– Retningslinjer og arbeidsoppgaver for styre, samt styrehonorar og kjøregodtgjørelse for styremedlemmer

Herman har kommunisert med Fylkeslaget i Buskerud og utarbeidet et forslag til oppgaver og ansvar for tillitsvalgte i FFMØ Østfold.

Det fremmes et forslag om godtgjøring for styremedlemmer som nevnt i oversikt over oppgaver og ansvar.

Forslaget vedtas av årsmøtet.

Justere egenandel i forbindelse med arrangementer som inkluderer familiemedlemmer. Begrunnelsen for forslaget er et ønske om å minimere underskuddet som kommer som et resultat av arrangementene.

Forslaget vedtas. I forkant av de ulike arrangementene setter styret egenandeler som det vil bli godt informert om i invitasjoner.

Sak 07/17 Valg

Herman – fortsetter som leder ett år til
Ada – ny nestleder og ungdomskontakt for to år – godkjent
Elisabeth -ny sekretær
Aud – fortsetter som kasserer ett år til
Tina -fortsetter som styremedlem ett år til
Inger Lise -fortsetter som styremedlem ett år til
Bjørn -utgår
Ole Petter -revisor
Valgkomité -fortsetter

Click to listen highlighted text!